Intake gesprek

Hier start onze werkwijze. Hierin kijken wij waar de talenten en verbeterpunten liggen en waar wij onze bijles op gaan richten. 

Start bijles

Wij beginnen na het intake gesprek met de bijles! Wij gaan werken aan de verbeterpunten en met het kind samen ontdekken waar de talenten liggen.

Bijsturen bijles

Tijdens de bijles ontdekken wij de oorsprong van het probleem. Wij zorgen dat het kind voldoende kennis heeft om uiteindelijk zelfstandig en met zelfvertrouwen aan de slag te gaan.

Evaluatie

Evaluatie van de bijles. Wij kijken in hoeverre het kind zich heeft ontwikkeld. Meer informatie: www.bijzonderjij.nl